Tirdzniecības centrs “Valdeka”

Par mums / Darbības virzieni / Būvprojektu vadība

Inženieru birojs "Būve un Forma" veic ne tikai atsevišķu būvprojekta daļu izstrādi, bet arī visa būvprojekta kompleksu vadību, t.i., uztur saikni ar Pasūtītāju un Valsts institūcijām, koordinē apakšuzņēmēju darbu, organizē autoruzraudzības darbus objekta būvniecības gaitā un kopīgi ar būvniekiem organizē gatavās būves nodošanu ekspluatācijā.

No 2005. gada septembra Inženieru birojā "Būve un Forma" izveidota atsevišķa Būvprojektu vadības nodaļa, kurā strādā 5 speciālisti sertificēta projektu vadītāja vadībā.