ēka Dzintaru prospektā 39

Projekti / Realizētie projekti

„Tērvetes alus” graudu pārstrādes cehs Tērvetes pagasta “Kroņaucē”

Veiktie darbi - Kompleksa būvprojekta inženierdaļu izstrāde “SAPARD” investīciju saņemšanai
Pasūtītājs - SIA “Skanska Konstrukcijas”
Realizācijas laiks - 2002