Tirdzniecības centrs “Valdeka”

Par mums / Kvalitāte

  Inženieru biroja 'Būve un forma" attīstības stratēģija.
Vīzija:

- Kļūt par atdarināšanas cienīgu paraugu citiem Latvijas projektēšanas inženieru birojiem.
- Panākt, lai mūsu biroja vārds personificē nemainīgu kvalitāti kā būvprojekta pasūtītājam tā sadarbības partneriem un apakšuzņēmējiem.

Misija:
- Veidot un attīstīt mūsdienīgu būvinženieru biroju, kas izprot un piepilda pasūtītāju, partneru, darbinieku un visas sabiedrības vajadzības un vēlmes.

- Nemitīgi pilnveidot savu darbību tā, lai pasūtītājam, izraugoties projektēšanas biroju, izvēle viennozīmīgi būtu SIA 'Inženieru birojs 'Būve un forma'.

Inženieru biroja 'Būve un forma' kvalitātes vadības politika.

- Izstrādātie būvprojekti ir kvalitatīvi, paredzētajos termiņos un par pieņemamām cenām.
- Uzņēmumā vadītie procesi ir vērsti uz plānoto rezultātu sasniegšanu, izzinot, sabalansējot un īstenojot pasūtītāju un sadarbības partneru vajadzības un vēlmes, pastāvīgi radot pievienoto vērtību.
- Nepārtrauktie uzlabojumi sakārto uzņēmuma vadības sistēmu, balstoties uz mērījumiem, vispusīgu iekšējās un ārējās vides analīzi un veiksmīgu sadarbību ar pasūtītājiem, valsts institūcijām, sadarbības partneriem un apakšuzņēmējiem.
- Darbiniekiem tiek veicināta izpratne par viņu nozīmi uzņēmuma mērķu sasniegšanā. Mūsu darbinieki, viņu kvalifikācija, kompetence un apmierinātība ir biroja pamatvērtība.
- Uzņēmums ievēro saistošos likumdošanas un normatīvos aktus.